DRG STIMULATION THERAPY

Focus op uw leven, niet op uw pijn.

DRG-therapie is een nieuwe, niet-opioïde behandeloptie die effectieve verlichting biedt, zodat u zich met uw leven kunt bezighouden in plaats van met uw pijn.

Contact maken met een expert

DRG-stimulatietherapie

Als u na een chirurgische ingreep, trauma, letsel, amputatie of een andere bestaande aandoening pijn in uw knie, heup, lies, voet of hand* hebt, lijdt u wellicht aan een soort pijn die zenuwpijn heet. Zenuwpijn is moeilijk te behandelen en veel patiënten hebben meerdere behandelopties geprobeerd, inclusief medicijnen, in een poging om hun pijn te verlichten. Vandaag is er een betere oplossing.

Contact maken met een expert

Bewezen werkzaamheid voor mensen zoals u

Abbott heeft DRG-stimulatie specifiek voor mensen zoals u ontwikkeld. In een klinisch onderzoek op lange termijn is aangetoond dat DRG-stimulatie het volgende biedt:

Het leven verbeteren, in alle opzichten

Leven met pijn beïnvloedt alles wat u doet. Uit onderzoek naar DRG-stimulatie blijkt dat patiënten verbeteringen melden voor elke parameter van de kwaliteit van leven – van lichamelijke inspanning tot eten en slapen.1

Aarzel niet om uw pijn te verlichten

Het is niet moeilijk om een in DRG-stimulatie opgeleide deskundige te vinden. Er is dus geen reden om nog langer te wachten.

Contact maken met een expert

Alleen verkrijgbaar op voorschrift van arts

Beknopte samenvatting: Neem vóór gebruik van deze hulpmiddelen de gebruikershandleiding door voor een volledige lijst met indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, mogelijke ongewenste voorvallen en richtlijnen voor gebruik. Het systeem moet worden gebruikt met elektroden en bijhorende extensies die compatibel zijn met het systeem.

Indicaties voor gebruik: stimulatie van de wervelkolom via toegang tot een spinale ganglion met epidurale en intraspinale elektroden als hulp bij de behandeling van matige tot ernstige chronische, hardnekkige* pijn van de onderste ledematen bij volwassen patiënten met complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) type I en II.**

*

Proefpersonen uit het ACCURATE klinische onderzoek hadden geen pijnverlichting verkregen na minstens 2 voorafgaande farmacologische behandelingen van minstens 2 verschillende medicijnklassen en zetten hun farmacologische therapie voort tijdens het klinische onderzoek.

**

Houd er rekening mee dat een consensusgroep van deskundigen op het gebied van pijnbehandeling die in 1994 door de International Association for the Study of Pain (IASP) werd samengebracht, na bestudering van diagnostische criteria tot overeenstemming kwam om sympathische reflexdystrofie (SRD) en causalgie te hernoemen tot complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) respectievelijk type I en type II.

Contra-indicaties: patiënten die niet in staat zijn om het systeem te gebruiken, patiënten met een hoog operatierisico of patiënten die geen effectieve verlichting van de pijn ondervinden tijdens de proefstimulatie.

Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen: behandeling met diathermie, geïmplanteerde hartsystemen of andere actieve implanteerbare hulpmiddelen, kernspintomografie (MRI), computertomografie (CT), elektrochirurgische apparatuur, echografieapparatuur, therapeutische bestraling, explosieve of ontvlambare gassen, detectiepoortjes ter preventie van diefstal en metaaldetectoren, verschuiving van elektroden, bediening van machines en apparatuur, pediatrisch gebruik, zwangerschap en schade aan de behuizing.

Bijwerkingen: pijnlijke stimulatie, verlies van pijnverlichting, operatierisico’s (bijv. verlamming). De gebruikershandleiding moet worden gelezen voor een gedetailleerde beschrijving.

LET OP: VOLGENS DE FEDERALE WETGEVING (VAN DE VERENIGDE STATEN) MAG DIT HULPMIDDEL UITSLUITEND WORDEN VERKOCHT, GEDISTRIBUEERD EN GEBRUIKT DOOR OF OP VOORSCHRIFT VAN EEN ARTS.

*patient.documentNumber*